smedstorp se


SPF Vitsippan Årsmöte 2024 14 februari

Med ett Hjärtligt välkommen, öppnades SPF Vitsippans årsmöte i Medborgarhuset Smedstorp.
Ordförande Berit Danielsson kunde lägga in extra värme i hälsningen, då mötet råkade hållas på Alla hjärtans dag.
Förutom den stora uppslutningen av medlemmar, gästades också föreningen av SPF distriktets representant Morten Kehler. Han informerade om distriktets roll och uppgift i relation till föreningarna. Det finns 118 föreningar i Skånedistriktet, vilket gör SPF till den största seniororganisationen i Skåne. Distriktets roll är att vara en länk till föreningarna, hålla i kurser och konferenser, driva påverkansarbete med mera. Efter frågor från mötesdeltagarna angående bland annat bedrägerier mot äldre, enklare möjligheter att betala buss och tågbiljetter, svarade han att distriktets roll framför allt är att jobba med påverkansarbete i de frågorna.

I de följande årsmötesförhandlingarna, visade verksamhetsberättelsen för 2023 att ett aktivt och skiftande program genomförts under året. Månadsmötena innehöll många olika teman, en omfattande kursverksamhet, friskvård, utflykter och studiebesök. Som en extra bonus kunde trivselträffar för att förhindra ofrivillig ensamhet bland äldre, genomföras, tack vara ett bidrag från Socialstyrelsen.
Verksamhetsplanen för 2024 lovar också ett innehållsrikt mötesprogram med angelägna samhälls- och äldrefrågor, intressanta föreläsningar, studiebesök, utflykter, modevisning och lockande fester. Utöver det erbjuds friskvårdsaktiviteter i form av boule, vandringar och qi gong samt många övriga studiecirklar inom olika intresseområden. Trivselträffarna varannan tisdag kommer också att fortsätta även utan extra bidrag.
Efter val till olika befattningar avslutades årsmötet med avtackning av avgående styrelseledamöter. Därefter bjöds deltagarna på fika ”de lux” där Greta Valfridsson stod för bakverken.

Text: Gertrud Hedberg

Publicerat 2024-02-24