smedstorp se

Kängurumatematik på högsta nivå!

2015-05-21


Elever från Smedstorps skola har blivit belönade med diplom av Kungliga Vetenskapsakademien och NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning).

 

Det var högtidligt värre på kommunhuset i Tomelilla när fyra av skolans elever fick mottaga sina diplom för särskilt goda resultat i matematik och dess problemlösning.

 

  Edvin, Hugo, Casper och Anton på väg in i kommunhuset 

Edvin, Hugo, Casper och Anton på väg in i kommunhuset

 

Christer Yrjas, nämndordförande i kommunen, delade ut diplom till ett tjugotal av Tomelillas matte-genier. Däribland Casper Holmlund (åk 3), Edvin Svensson (åk 4), Hugo Fält (åk 3) och Anton Jeppsson (åk 6), samtliga elever vid Smedstorps skola.
Och Cornelia Tengvert från Byavångsskolan i Tomelilla. Men vi räknar in henne också – hon bor ju i Smedstorp och hör liksom till oss, eller hur?

 

Christer Yrjas hälsade välkomna och i sitt inledningstal berättade han om sitt intresse för matematik och hur det följt honom ända sedan skoltiden.
Han berömde kommunens samtliga elever och inte minst lärare för deras engagemang kring tävlingen och var djupt imponerad över årets resultat.

 

Så var det dags för diplomutdelning.
"Tänk er den röda mattan som ni ska gå på", sa Christer och genast blev det väldigt högtidligt i salen. Eleverna blev uppropade efterhand och gick fram, tog i hand, bugade artigt och mottog sitt fina diplom. Ihållande applåder följde var och en.

 

"Samtliga elever vid Smedstorps skola är mycket duktiga och engagerade i tävlingen" berättade klassföreståndaren Roger Nilsson, som var på plats i kommunhuset.
Kängerumatematik är en stor, certifierad, internationell tävling där alla skolelever får samma uppgifter på sin nivå att lösa individuellt. Tävlingens mål är att stimulera intresset för matematik.

 

Efter utdelningen avrundades med saft och bulle, lite småprat och sen lämnade samtliga kommunhuset med var sin fin utmärkelse i handen.

 

Vid pennan Gun Dymling Faxheden

Foto Kristina Eriksson

 

 

 

 spacer

Kan du matte, eller kan du matte?

 

Nedan får du ett exempel på vad en elev i årskurs 3
klarar av i Kängerutävlingen.


Uppgiften är hämtad från NCM:s hemsida och vill du

ha facit, så finns lösningen under "Gästbok".

Bit i den här uppgiften och lycka till!

Problem

Vi har en kub samt tre rätblock med extrema mått:
1 cm x 1 dm x 1 m
1 mm x 1 m x 1 m
1 mm x 1 mm x 1 km
Kubens volym är inte större än något rätblocks volym,
inte heller mindre.
Vilken kantlängd har kuben?

 

spacer 

 

 

Anton, Hugo, Edvin och Casper väntar på diplomutdelningen

 Anton, Hugo, Edvin och Casper
 väntar på diplomutdelningen

 

Casper Holmlund

 Casper Holmlund

 

Hugo Fält

 Hugo Fält

 

Edvin Svensson

 Edvin Svensson

 

Cornelia Tengvert

 Cornelia Tengvert