smedstorp se

Upprustning och försköning
av platsen omkring Mittpunkten

2015-05-18

 

Miljön vid tågstationen är kanske den mesta välkända i Smedstorp och den som både förbiresande och vi själva ser framför oss när vi tänker på byn. Stationsområdet ska vara välkomnande och representativt för byn men är tyvärr rätt "ointressant", till och med trist.

 

Innan påsk blev Mittpunkten restaurerad efter att den upprepade gånger blivit vandaliserad. Då uppstod också en idé om att rusta upp det gröna området vid klotet. Idén är att inrama det med en häck, bygga en portal och skapa ett trivsamt rum, en mötesplats för oss och resenärer. Projektet blev mycket positivt mottaget vid Byalagets årsmöte och drivs nu vidare i Byalagets regi.

 

Bissan och Franco som kom med idén har presenterat den för Tomelilla kommun med positiv respons. Kommunen har redan beviljats 5000 kronor för plantering. Men vi får inte sätta igång innan Trafikverket har gett ett skriftligt godkännande.

 

Byalaget vill uppmana alla intresserade Smisstorpare att engagera sig. T.ex. genom att vara delaktiga i det praktiska arbete som ska genomföras ideellt med syfte att uppvärdera vår by.

 

Titta gärna på bilden och lämna dina idéer,
förslag till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Vidare har smedstprp.se visat intresse att vara med i gestaltning av platsen genom att sponsra bord och bänkar, något som vi är mycket tacksamma för.

 

Så snart som vi får alla tillstånd fixade återkommer vi med datum för plantering och frågan om hjälp. Vi hoppas att många vill medverka till försköning av Smedstorp.
Förslag, bild, finns att se också hos Leif Handlare.

/Smedstorps Byalag

 

 


 

 
klot