smedstorp se

Bråk uppåt väggarna i Smedstorpsskolan

2011-04-10

 

Tragglat och rabblat, övat och suddat, suckat och pustat – ja, det har många av oss gjort på matematiklektionerna i forna tiders skola. Idag är det annorlunda. Härligt annorlunda! Man klipper och klistrar, ritar och målar, slöjdar och syr, stegar och hoppar – allt i matematikens namn. För matte är något man ska förstå, inte bara skriva som siffror på ett rutat papper. Kuber och rektanglar, prismor och koner, cylindrar och cirklar är geometriska former och kroppar att se, känna och vrida på och tala om. Sen, först sen, räknar man. Smedstorpsskolan har fått, under det pågående läsåret, projektpengar till matematik från Skolverket. Syftet har varit att utveckla pedagogiken genom pedagogiska möten och utbildningar för såväl lärare som föräldrar, införskaffa och ta fram arbetsmaterial. Ska föräldrarna utbildas!!! undrar vän av ordning genast. Det är ju inget obligatoriskt precis, men en god hjälp för eleverna, och ett trevligt sätt att tillsammans med andra föräldrar och barn lära sig något nytt. För det är lite annat. Nu är det ju inte så att svaren på frågorna blivit annorlunda sen föräldrar generationen gick i skolan men vägen dit är inte riktigt den samma. Och det är roligare nu. Nu sitter färggranna bråktal på väggarna. 


Familjekväll på skolan görs för alla årskurser och ger barnen chansen att visa vad de sysslar med, och föräldrar och far- och morföräldrar får pröva på de nya sätten att tänka och ha roligt kring matematiken. Ingrid Ahnelöv är den entusiastiska projektledare som lett matteprojektet. Stolt över vad skolan åstadkommit och elevernas framsteg, men besviken över att det inte blir mer pengar. Men Ingrid har tillsammans med sina kollegor tagit fram en gedigen materialbank för matematiken, som är en god hjälp för lärarna i alla årskurser. Och satsningen har gett resultat inte bara i kvantiteten arbetsmaterial och pedagogisk utveckling utan i barnens kunskap, vilket ju är det primära målet. Från ett resultat på cirka 50 procent godkända på nationella proven till knappt 70 procent. Det är en mycket god utveckling! Men det går ju att bli än bättre på att förstå, kommunicera och lösa problem i matematikens värld. Och skolans lärare arbetar vidare med att vända de negativa attityderna kring matematiken och skapa förutsättningarna för att öka förståelsen.
Och visst är eleverna duktiga. I år har Smedstorpsskolan två elever som utmärkt sig i den internationella Kängurutävlingen där 40 länder deltar med inalles 6 miljoner elever. Otroligt många, kort sagt. Den 7 april fick Annika Areskoug och Niklas Blohm och tio elever från andra skolor i kommunen, diplom utdelat av Ann-Margreth Månsson, skolutvecklare i Tomelilla. Hurra för Annika och Niklas!

 

 Skolan12a

Niklas Blom och Annika Areskoug

 

Den 16 maj är det Utematte för föräldrar och anhöriga till barnen i skolan. Det gäller alla årskursernas föräldrar, som då får alla chansen att lära hur blommor och blader, kottar och vägar, grenar och gräsmattor kan användas för att öka kunskapen och förståelsen för matematiken. Den gode Einstein, som ju hade koll på matematiken sa” Allt ska göras så enkelt som möjligt – men inte enklare” och den vägen går skolans lärare då de låter matematiken starta i det konkreta för att öka förståelsen därpå bli abstrakt. Så ta chansen och lär matematik på nytt. ”Den som aldrig gjort ett misstag - har aldrig prövat något nytt.” sa Einstein också. Utav misstagen lär man, sa någon annan klok person. Så kom och gör misstag och lär.

 

Text Moca Odesjö

 

Skolan01a Skolan14a


Foto Kristina Eriksson

 

 

 

Skolan02a

  Ingrid Ahnelöv

 

Skolan06a

  Kimmie, Eva och Johan Bohme

 

Skolan07a

Ingrid, Joel och Rami

 

Skolan05a

 

Skolan03a