smedstorp se


Information från Byamötet 27 november i Medborgarhuset  

2007-11-27

Tisdagens möte på medborgarhuset lockade många. På agendan för kvällen stod information från kommunekolog Per Carlsson samt information om de planerade åtgärderna på Storgatan av Håkan Berggren.

Per Carlsson, kommunekolog, berättade om natur och kulturvårdprogrammet för vår bygd. Det var intressant att få höra om de fina naturskyddsområden som vi har alldeles i vår närhet. Som kommunekolog arbetar han för att bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden. Naturvårdprogrammet som arbetats fram i Tomelilla kommun innehåller en del objekt som finns i närheten av Smedstorp: Listarums naturreservat, Ljungavången och området kring Stendala. Listarumsåsen som är naturreservat sedan 1976 är ett område på 49 hektar och innefattar en rullstensås med ädellövskog. Ljungavången är en gammal grustäkt där de sällsynta grodarterna Lökgrodan och Långbensgrodan har fått en skyddszon. I området kring Stendala finns stenbrott, gärdsgårdar mm. Där rinner också Listarumsån som visat sig innehålla den Tjockskaliga målarmusslan som är en utrotningshotad art och som bara finns där vattenkvalitén är god.
Frågan kom upp om hur man kan göra de olika områdena mer kända och hur man kan göra dem mer tillgängliga. Ett projekt som kallas Gröna jobb har funnits i ett antal år och där kan man få hjälp med arbetskraft till sådana åtgärder.
Kjell-Åke Wallenbo som skrivit om både Listarumsåsen och Stendalaområdet gästade mötet och gav lite tips på hur man kan gå tillväga för att göra vackra natur och kulturvårdsområden tillgängliga.

Nästa punkt på mötet var Håkan Berggren från Tomelilla kommun som berättade om de stundande åtgärderna på Storgatan. Pengar finns avsatta under 2007 till förskönande av Storgatan och då planeras de hastighetsdämpande åtgärder som vi skrivit om tidigare. Nu väntar man in anbud från entreprenörer som ska vara inne senast måndag den 3 december. Så snart ett avtal skrivits med en entreprenör kan arbetet påbörjas. Förslaget som funnits sen tidigare har omarbetats lite och det är främst förslaget på den norra infarten som gjorts om. Där kommer bland annat att göras en inmålning av körfälten. Det södra förlaget ligger kvar sedan tidigare. Håkan hade med sig ritningar så att de som var intresserade hade möjlighet att se hur det kommer att se ut.