smedstorp-se-0
smedstorp-se-1
smedstorp-se-2
smedstorp-se-3
smedstorp-se-4
smedstorp-se-5
smedstorp-se-6
smedstorp-se-7
SMEDSTORP
Mittpunkten på Österlen

 

 

 

 

NOTERINGAR FRÅN MÖTET "TRAFIKEN GENOM SMEDSTORP DEN 4 MAJ 

207-05-20

 

Tack ni 20 bybor som kom till Medborgarhuset den 4 maj och diskuterade trafiksäkerheten på Storgatan.
Nu har byalaget skrivit till Trafikverket om de åtgärder som vi kom fram till på mötet.
Vi skriver att vi vill skapa en säker miljö i byn för alla trafikslag utan att begränsa tillgängligheten och att vi vill värna om Smedstorp som en levande och attraktiv by.

 

Sammanfattat anser vi;

  • Att hastigheten måste påverkas så den bidrar till en säker miljö främst för oskyddade trafikanter.
  • Att åtgärder vidtas så att angivna hastigheter hålls.
  • Att det blir fler och säkrare övergångar på vägen.
  • Att det blir säkrare trottoarer som möjliggör framkomlighet med barnvagnar, rollatorer mm.

 

Vi har även föreslagit hur ovanstående kan åstadkommas och det genom;

  • Avsmalningar där det inbjuds till högsta hastigheter.
  • Fartdämpningar i form av utsträckta förhöjningar.
  • Breddning av trottoaren på ena sidan av vägen.
  • Hastighetssäkrade övergångsställen.
  • Utökning av 30 Km-stäckan genom byn.

 

Vi skriver även att vi vill ha en dialog med trafikverket före asfalteringen påbörjas i sommar.

Nu hoppas vi på förståelse för våra tankar och att det blir flera åtgärder som ökar säkerheten.

 

/Sven Gunnarsson, Byalaget