smedstorp-se-0
smedstorp-se-1
smedstorp-se-2
smedstorp-se-3
smedstorp-se-4
smedstorp-se-5
smedstorp-se-6
smedstorp-se-7
SMEDSTORP
Mittpunkten på Österlen

NYHETSSPALT

Dragningslistan SIF:s Supporterklubb mars-april

2021-03-03

Dragningslistan SIF:s Supporterklubb mars-april 2021

Nr: 228, 54, 289, 117, 97, 81, 285, 123, 140, 300, 93, 284, 115, 34, 149, 209, 127, 10, 295, 268, 43, 206, 5, 275, 55, 171, 223, 32, 231.
/Kontrollanten

 

INSTÄLLT!

2021-04-22
Bibliotekets "Lär känna din by"  föreläsning + exkursion måste dessvärre ställa in pga. av pandemirestriktionerna. Det har varit stort intresse och vi kommer att göra ett nytt försök till hösten. Håll utkik på Tomelilla bibliotekets hemsida.

/Lena Ewald

 

Årsmöte Smedstorps IF

2021-03-18

Smedstorps IF håller årsmöte på Smedstorps Idrottsplats den 27 mars kl 14.00. Årsmötet hålls med coronasäkert avstånd utomhus vid klubbvillan.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen Smedstorps IF

 

BYALAGET
Årets medlemsavgift

2021-02-25 

Vi tackar alla er som redan betalt och hoppas ni andra kommer att betala. Ert stöd är extra viktigt i år då det ser annorlunda ut.

Årsmötet måste vi senarelägga och vi hoppas kunna genomföra andra aktiviteter så snart det blir möjligt.

Årsavgift för 2021 är fastställd till 200:- per vuxen person. Du betalar din medlemsavgift på BG 5978-3910 eller Swish 123 662 16 84.

Glöm inte att uppge namn!

/Styrelsen

 

Ombyggnad av vattenverk

2020-11-18

Gårdlösaleden leds om under ombyggnad av vattenverket i höst.

Motionsspåroch cykelled kpmmer tillfäligt att stängas av under schaktningsarbeten. 

Mer information här >>> 

 

Se mer av facebooksidan

Smedstorp.se

längst ner på Startsidan >>>

 eller gå till Facebook smedstorp.se 

 

 

Loppispryla mottages

2020-03-02

Smedstorps IF tar tacksamt emot loppisprylar, hela och rena, ej vitvaror, stoppade soffor och däck.
Inlämning torsdagar 18.00 - 19.00 i brandstationen,
eller ring Jörgen 0733-208890

eller Leif Handlare 0414-51117

 

Hittar ni till tågparkeringen?

2014-01-01

Vi vill bara upplysa alla om möjligheten till parkering på torget vid Medborgarhuset för de som ska åka med tåget. Nu har tågtiderna dessutom utökats med tågbuss på natten fredag och lördag. Kolla på Skånetrafiken för närmare info.

 

SIF samlar burkar Och flaskor

2013-07-12

Smedstorps IF samlar in alla sorters öl- och läskburkar och petflaskor, även de man inte får pant för. Dessa får de som förening sedan pengar för. Lämna gärna era burkar på Idrottsplatsen i en påse eller direkt i deras tunna som är avsedd för burkar. Ett enkelt sätt att stödja föreningen och samtidigt bli av med sina burkar. Föreningen deltar även i en tävling där de just nu ligger på plats 21, följ länken för att se hur föreningen ligger till. pantamera.nu/foreningskampen 

Tack på förhand SIF!  

 

 

>>>ARkIvERADE NYHETER

 


BLI MEDLEM

smedstorp.se
Föreningen smedstorp.se bevakar nyheter och aktuella händelser i Smedstorp för publicering på hemsidan. Den som önskar bidra med text eller bild kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Medlem erhåller emailadress @smedstorp.se
Självklart kan man också bli medlem även om man inte önskar någon emailadress.
Frågor kring medlemsskap kan göras på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Medlemsavgift 50 kr/år

Vårat bankgiro är 5301-3454

 

 

spacer

Protokoll fört vid årsmöte med
Smedstorps Byalag och Bygdegårdsförening
den 26 februari 2014 i Medborgarhuset, Smedstorp

 

 

§ 1

Ordföranden Per-Åke Edstrand hälsade de närvarande, ett 25-tal medlemmar, välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2

Till ordförande vid dagens förhandlingar valdes Per-Åke Edstrand och till sekreterare Agneta Ohlsson.

 

§ 3

Dagordningen fastställdes.

 

§ 4

Till att justera dagens protokoll valdes Henry Johansson och Bo Runnberg.

 

§ 5

Kallelse till årsmötet hade införts i Ystads Allehanda och på hemsidan i god tid före mötet. Mötet godkände därmed kallelsens utlysning.

 

§ 6

Mötet beslutade att röstlängd skall upprättas om behov föreligger.

 

§ 7

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året godkändes. Bilaga 1.

Föreningen har under året haft 196 medlemmar och Medborgarhuset har varit uthyrt 193 gånger.

Föreningen har varit delaktig i ett flertal aktiviteter såsom julgransplundring, Gårdlösaledens afton med guidad rundtur och korvgrillning, kaffeförsäljning under Smedstorps marknad, frukost på Gröneplan, byavandring, byaloppis, Österlen lyser, julmarknad, Lucia och nyårsfest.

 

§ 8

Kassören Ella Ingemansson redogjorde för kassaredovisningen. Bilaga 2.

Resultatrapporten visade att 2013 års resultat slutade på plus 136 089 kronor.

Det höga resultatet beror på bokföringsmässiga fördelningar av bidrag för solcellsinstallationen, vilket höjer värdet på fastigheten men som inte är disponibla pengar. Det verkliga resultatet blev ca 13 000 kronor.

Kassaredovisningen för 2013 fastställdes därefter.

 

§ 9

Revisionsberättelsen upprättad av Eva Edstrand och Inger Lundmark upplästes. Revisorerna föreslog mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

§ 10

I enlighet med revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§ 11

Till ordförande i styrelsen valdes Kristin Skoog för ett år.

 

§ 12

Val av styrelseledamöter

Kvarstående ledamöter: Kjell Bergkvist och Anna-Karin Edstrand..

Avsägelser: Michael Gustafsson, Ulla Nybjer, Agneta Ohlsson och Joakim Rosvall.

Till styrelseledamöter valdes

Omval på 2 år: Anders Anderberg, Ella Ingemansson och Lars Larsson.

Nyval på 2 år: Magnus Alm och Nina Edstrand.

Nyval på 1 år: Per-Åke Edstrand, Mats Josefsson och Annika Mattsson.

 

§ 13

Till revisorer omvaldes Inger Lundmark och Eva Edstrand på 1 år.

Till revisorssuppleant omvaldes Ingela Cervin på 1 år.

 

§ 14

Till ledamöter i valberedningen omvaldes Jörgen Olsson och Margareta Baker samt nyvaldes Rigmor ”Bissan” Karlsson.

 

§ 15

Mötet beslutade att årsavgiften för 2015 skall vara oförändrad 150 kr per medlem.

 

§ 16

Motion hade inkommit från Franco Paglialunga om upprustning av och runt välkomstskyltarna vid infarterna.

Per-Åke Edstrand informerade att ansökan om s.k. ”försköningspengar” för bl.a. nämnda ändamål redan har skickats in till Tomelilla kommun.

Beslutades att om bidrag beviljas skall välkomstskyltarna iordningställas med hjälp av Franco Paglialunga.

 

§ 17

Övriga ärenden

 • Berit Danielsson föreslog bildande av intressegrupper, för att avlasta styrelsen så att allt arbete inte ligger på dess medlemmar. Ett ”Upprop” till Smedstorpsborna borde formuleras och delas ut i alla brevlådor.
  Uppdrogs åt Berit Danielsson och Kristin Skoog att sammanställa en skrivelse.
 • Kristina Eriksson informerade att hemsidan Smedstorp.se har gjort en intervju med kommunchefen Göran Clausson. Den kommer att publiceras på hemsidan nästa vecka.
 • Mats Josephson informerade att utbyggnaden av fiberoptiknätet på landsbygden runt Smedstorp nog inte kommer att ske i första omgången, men kanske i nästa omgång.
  Något är dock på gång avseende fiberutbyggnaden inne i byn. Det måste bildas en ekonomisk förening för att man skall kunna ansluta sig.
  Vid intresse kan man kontakta Mats Josephson eller Bo Runnberg.
 • Valberedningen framförde sitt tack till styrelsen för utfört arbete under det gångna året.
 • Avgående ledamöterna Ulla Nybjer och Agneta Ohlsson avtackades med varsin blomsterbukett.

§ 18

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

 

Smedstorp den 26 februari 2014

 

 

                                                                                      Vid protokollet:

__________________________                                   ________________________

Per-Åke Edstrand ordf.                                                 Agneta Ohlsson

Justeras:                                                                          Justeras:

___________________________                                 ________________________

Henry Johansson                                                            Bo Runnberg

 

spacer