smedstorp se

 

Gårdlösaleden

Gårdlösa natur och kulturvandring

i  1  2  3  4  5  ii  6  7  8  9  10 


10. Ljungavångens naturreservat

Naturreservatet är ett av de få kvarvarande områdena i Sverige där den utrotningshotade Lökgrodan förekommer och förökar sig. Lökgrodan är oerhört svår att upptäcka, då den tillbringar en stor del av sitt liv nergrävd i sand och är endast aktiv nattetid. Leken infaller under april-maj och hanarna sitter då på botten av ett vattendrag och spelar, vilket gör det svårt att höra. Lövgrodan lever i träd och buskar. Den hoppar med stor skicklighet från blad till blad och fångar insekter. Leken sker i stillastående vatten under april-juni, då man kan höra hanarnas kväkande på flera kilometers avstånd.  Långbensgrodan lever i gräs och fuktiga marker i eller nära lövskogar. Med sina långa bakben kan den vid fara hoppa upp till två meter i ett hopp. Leken sker i småvatten under mars-april, då hanarna sitter på botten och spelar.  I naturreservatet finns också åkergroda, vanlig groda, vanlig padda och mindre vattensalamander.

 

Lövgroda

Lånbensgroda

Lökgroda

 

<<< Föregående sida          Info sida >>>