smedstorp se

 

Gårdlösaleden

Gårdlösa natur och kulturvandring

i  1  2  3  4  5  ii  6  7  8  9  10 


7. Stora stenbrottet

Eller Ignabergabrottet. I början på 1900-talet fanns här planer på att starta en cementfabrik. Området avstyckades från Smedstorps gods och fondmäklare A. Faugust i Stockholm köpte det. Han hade beställt maskiner från Tyskland, men första världskriget satte stopp för detta projekt. 1916 köpte AB Portland området. Från slutet av 1920-talet och hela 1930-talet bröts det kalksten här. Kalkstenen fraktades i obearbetat skick från schaktet, på smalspårig järnväg, och sedan vidare till Ignaberga där det förädlades till cement och jordförbättrings medel. Stenbrottet fick då benämningen Ignabergabrottet.

 

 

Ingnabergabrottet                 Foto Kristina Eriksson

 

<<< Föregående sida         Nästa sida >>>