smedstorp se

 

Gårdlösaleden

Gårdlösa natur och kulturvandring

i  1  2  3  4  5  ii  6  7  8  9  10 


6. Kalvahagens stenbrott

Smedstorps socken har enligt historien haft de flesta flisbrott, som varit lättåtkomliga. I området finns ett flertal mindre kalkstensbrott. Stenen som är väldigt rik på kalk, ligger i horisontella lager, vilket syns tydligt i de gamla brotten. Den siste stenhuggaren Nils Håkansson bröt med handkraft flissten ända fram till slutet av 1970-talet. Stenen användes bland annat till trädgårdssten, murar och trappor. I ett annat av stenbrotten Gårdlösabrottet fick alla jordägare skrivna i Gårdlösa bryta flis. Än idag är det tradi- tion att manfolket i Gårdlösa samlas för "gille" den 1 maj varje år vid Gårdlösabrottet.

 

 

Kalvahagens stenbrott                         Foto Kristina Eriksson

  

<<< Föregående sida         Nästa sida >>>