smedstorp se

 

Gårdlösaleden

Gårdlösa natur och kulturvandring

i  1  2  3  4  5  ii  6  7  8  9  10 


4. Skeppssättningar och Domarring

De arkeologiska utgrävningar inom det s.k. Gårdlösaprojektet, som startade 1963, visade att det funnits bebyggelse på Gårdlösaåsen under så gott som hela järnåldern. Inom området påträffades husgrunder, flatmarksgravar, lämningar från en kultplats samt ett antal stensättningar.

De i folkmun s.k. "Domarringarna" är från järnåldern och består av  
1. en större skeppssättning med 15 stenar 
2. en mindre skeppssättning med 16 stenar, varav en sten i mitten 
3. en domarring med 10 stenar 

Vid utgrävningarna påträffades gravar både utanför och innanför ringarna.   Domarringar är benämning på en ofta cirkelformad stensättning. Sannolikt var ringarna från början gravar och de flesta tillkom under järnåldern. Under medeltiden kunde gravarna sedan användas både som kult- och offerplatser samt vid rättsliga förhandlingar. Namnet "domarring" kommer från den relativt allmänna uppfattningen att domarringar var tingsplatser.

 

Större skeppssättning 15 stenar

 

Mindre skeppssättning 16 stenar

 

 

 

Domarring 10 stenar

   Foto Kristina Eriksson

 

<<< Föregående sida                                Nästa sida >>>