smedstorp se

 

Gårdlösaleden

Gårdlösa natur och kulturvandring

i  1  2  3  4  5  ii  6  7  8  9  10 


3. Alnabjär skeppssättning

Gravfältet på Alnabjär utgrävdes 1972 i samband med de arkeologiska utgrävningarna inom det s.k. Gårdlösaprojektet, som visade att det funnits bebyggelse på Gårdlösaåsen under så gott som hela järnåldern. På höjden fann man gravar, stensättningar och resterna av en skeppssättning.  Skeppssättningen är från vendeltiden (550-800 e.Kr.). Endast fyra resta stenar återstår av den forna skeppssättningen, som placerats högt för att synas vida omkring. Utanför skeppssättningen mot söder finns ett flertal mindre runda och ovala stensättningar från järnåldern.  Enligt sägnen är skeppssättningen rest över en kämpe, Kung Alne, som givit berget namnet Alnabjär. På en av- sats i södersluttningen av berget skall ha stått fyra stenar som markerat Drottning Gyas grav, maka till Kung Alne.

 

 

 Alnabjär skeppssättning                        Foto Kristina Eriksson

 

<<< Föregående sida                                Nästa sida >>>