smedstorp se

 

Gårdlösaleden

Gårdlösa natur och kulturvandring

i  1  2  3  4  5  ii  6  7  8  9  10 


1. Gårdlösa Brydestuga – Klingehöj

I Skåne odlades linet allmänt ända tills bomullsindustrin gjorde odlingen nästan överflödig. På Österlen  pågick linodlingen ända in på 1880-talet. Gårdlösa Brydestuga byggdes troligen efter enskiftet 1831-1833 och revs 1885 då den ansågs obehövlig. En brydestuga användes för att torka linet innan brytningen, d.v.s. krossning av stjälkarna. När linet torkades var eldfaran stor, därför låg ofta byns brydestuga inbyggd i en backe en bit från byn. Den hade väggar av sten och innehöll två rum. Eldstaden fanns i det rum som låg ingrävt i backen och där eldades med torv, som glöder och värmer utan nämnvärd låga. Linet sattes in på en ställning över eldstaden och torkades. Därefter bars linet in i det andra rummet och brytningen kunde påbörjas.

 

 
Gårdlösa Brydestuga
teckning av Frans Lindberg
  Målning av Frans
Lindberg

 

 

<<< Föregående sida                                Nästa sida >>>