smedstorp se

NU KAN VI BÖRJA JOBBA MED LEDEN!

2010-02-25

 

Nu är det klart att Smedstorps Byalag och Bygdegårdsförening får pengar från Leader/Region Skåne, för att genomföra projektet med Gårdlösaleden. Det har tagit lång tid. Första mötet hade vi som ni säkert minns i november 2008, men nu är projektet äntligen på plats. 

 

Bidraget är på 280 000 kr och skall användas till att täcka kostnaderna för alla inköp som krävs. Stolpar, stättor, broar, skyltar mm. Själva arbetet med att sätta ut stolparna längs leden, montera stättorna och broarna, skriva texter till anslagstavlor och ordna rastplatser etc. får vi göra med egna frivilliga krafter. Vi sätter igång när (om?) snön försvinner. Först skall vi ha ett möte och gå igenom vad som skall göras och av vem. Och det behövs många duktiga händer. Vi återkommer med datum för mötet. Fram till dess kan vi alla glädjas tillsammans med Berit Danielsson och Leif Dahlgren och alla andra som trott på det här projektet och gnetat på ? trots en viss motvind. 

 

Text Mats Josephson Foto Kristina Eriksson