Miljö- och naturpris 2017

2018-05-16

 

Miljö- och naturpris 2017 tilldelas härmed Gårdlösaleden

 

Gårdlösaleden får Tomelilla kommuns Miljö- och naturpris för att under flera år ha engagerat många bybor i Smedstorp, först i skapandet och sedan i underhållet av Gårdlösaleden. Byborna har gemensamt röjt stigar, samt byggt broar och bivacker längs leden. De har även förkovrat sig i böcker och gamla skrifter för att ta fram underlag till broschyrer, kartor och informationstavlor som berättar om sevärdheter i området.
Det gemensamma arbetet har lett till ökad kunskap och förståelse för natur- och kulturvärden.

 

    miljopris