smedstorp se

Arkeologiska exkursionen, bilder

2022-06-09

 fika 2 
 Fika i dungen vid skeppssättningar 

 fika 3 
 Fika i dungen vid skeppssättningar 

 kyrka 2 
Delar av predikstol har bevarats från den förra kyrkan

 kyrka 3 
 Dopfunt, bevarad från den förra kyrkan

 kyrka 4 
 Besök i kyrkan 

 kyrka 5 
 Gravmonumentet föreställande Anders Bing och Anne Galtbevarad, också från den förra kyrkan

 kyrka 6 
 Predikstol, bevarad från den förra kyrkan