smedstorp se

Ridleden upprustning på gång  

2022-05-31

ridled

Ny anslutning till ridleden  

Ridleden kom till redan 2014 när motionslingan anlades, för att byns hästägare enklare skulle kunna komma ut och rida i naturen utan att trampa upp motionsspåret. För anslutning till ridleden söder ifrån hänvisades då till en markväg som korsade järnvägen vilket inte är tillåtet längre.

I samband med iordningställandet av elljus på motionslingan blev man uppmärksam på detta. Man såg även att att ridleden behöver lite översyn för att var attraktiv.

Byns idrottsförening, markägare och kommunen har tittat på möjligheterna att anlägga en anslutnig från byn (söder ifrån). Lösning blev en ny ridbar anslutning från Kanalgatan/idrottsplatsen till ridleden, se kartan. Anslutningen är inte klar än men arbetet är påbörjat.

Leden kommer också att röjas, kommunen på den sträckningen som går på deras mark och idrottsföreningen på övriga delar.  

Ett tack till Mathias och Per-Åke som engagerar sig i detta.