smedstorp-se-0
smedstorp-se-1
smedstorp-se-2
smedstorp-se-3
smedstorp-se-4
smedstorp-se-5
smedstorp-se-6
smedstorp-se-7
SMEDSTORP
Mittpunkten på Österlen

NYHETSSPALT

INSTÄLLT
Upprop Gårdlösaleden!

2022-05-21

Pågrund av Väder och blöta marker flyttas aktiviteten framåt.

2022-05-16

Kom och hjälp till med underhållsarbete utmed Gårdlösa Natur och kulturled. 
Målningsarbete, Förbättring av stolpar stätter bivacker. 
Röjningsarbete, Röjsåg grensåg sekatörer

MÖT Upp!!

Samling vid Medborgarhuset Söndag 22 maj  kl. 10.00

Frågor, ring 
Mattias 073-931 13 15, 
Per-Åke  070-880 38 40, 
Berit  076-849 53 19.

 

Arkeologisk exkursion

se mitt spalten>>>, längre nyhets-texter/injudan hamna där i bland

 

Boule

2022-05-05

Måndagar kl. 14.00 – 16.00 spelas det Boul på Frans Lindbergs väg. Der är SPF Vitsippan och HjärtLung som håller i det men alla intreserade är välkomna att delta.

 

Frukostmöte på Alnabjers

2022-04-28


För att öka gemenskapen i Smedstorp med omnejd. Så välkomnas alla till frukostmöte på Alnabjers backe i Gårdlösa den 7/5 klockan 10.00.

alnagjer Packa din egen kaffekorg med något gott i, sittdyna/filt och ett glatt humör så fikar vi tillsammans i det gröna och lär känna varandra, vår fantastiska by och natur.

transport

Tycker du att det är för långt att gå? Inga problem, Christer möter upp med sin traktor och vagn vid lanthandeln klockan 9.45

Väl mött från Byalaget!

Majbål

2022-04-25

Valborgsmässoafton 30/4 firas i Gröneplan 20.00.

Det blir skönsång, vårtal och korvförsäljning.

Välkomna hälsar Byalaget

 

VINNARE
Konstpromenaden

2022-04-21

Nedan de fem vinnarna som drogs bland alla promenadkort efter Konst i Smedstorp under påsken. 

  • Pia Fält Andersson
  • Nils Johansson
  • Anders Nilsson
  • Åke Svensson
  • Staffan Lindeberg

 

Ridleden

2022-04-06

Information efterlyses för en fylligare presentation här på hemsidan. Läs mer här >>> 

Tänk på att
det är förbjudet att rida i anlagda motionspår enligt komunens ordnigs stadgar pargraf 21. 

 

Promenader

2022-03-21

Torsdagar kl. 14.00 Träffas vi vid Medborgarhuset, väljer olika promenadstråk efter önskemål.

Med eller utan hjälpmedel, Stavar, rullator mm.

Start Den 24 Mars
Möt upp!
Hälsar Berit o Ann-Christin

 

Cirkelträning

2022-02-20

Äntligen är vi igång igen med CIRKELTRÄNING.
Vuxen gruppen tisdagar kl. 19- 20
Hjärtligt Välkommen att gympa med oss i Skolans Gymnastiksal.
Smedstorps Kv. Gymnastikklubb
För mer info 0708-405534 

 

Biblioteket vt-22

2022-02-17

Biblioteket presentera >>>
justerade öppettiderna och vårens aktiviteter

- Arkelogi Exkursion för vuxna.

Bio mm. för barnen:

- 21/2 10:00 Lyssna & Pyssla med deckartema

- Tisdag 22/2 13:00 Skrivarverkstad och Novelltävling!

- Lördag 26/2 13:00
  Bio, Apststjärnan 

mars - april se >>>

Obs! Glöm inte att anmäla dig 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Loppisprylar mottages

2021-08-31 

Torsdagar mellan 18.00-19.00 i Brandstationen: Tar vi emot prylar OBS! HELA OCH RENA. Ej böcker, stoppade möbler, sängar, madrasser och vitvaror.
Smedstorps Kamratförening

/Smedstorps IF

 

Se mer av facebooksidan

Smedstorp.se

längst ner på Startsidan >>>

 eller gå till Facebook smedstorp.se 

 

 

SIF samlar burkar Och flaskor

2013-07-12

Smedstorps IF samlar in alla sorters öl- och läskburkar och petflaskor, även de man inte får pant för. Dessa får de som förening sedan pengar för. Lämna gärna era burkar på Idrottsplatsen i en påse eller direkt i deras tunna som är avsedd för burkar. Ett enkelt sätt att stödja föreningen och samtidigt bli av med sina burkar. Föreningen deltar även i en tävling där de just nu ligger på plats 21, följ länken för att se hur föreningen ligger till. pantamera.nu/foreningskampen 

Tack på förhand SIF!  

 

 

>>>ARKIVERADE NYHETER

 


BLI MEDLEM

smedstorp.se
Föreningen smedstorp.se bevakar nyheter och aktuella händelser i Smedstorp för publicering på hemsidan. Den som önskar bidra med text eller bild kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Medlem erhåller emailadress @smedstorp.se
Självklart kan man också bli medlem även om man inte önskar någon emailadress.
Frågor kring medlemsskap kan göras på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Medlemsavgift 50 kr/år

Vårat bankgiro är 5301-3454

 

Protokoll fört vid årsmöte med Smedstorps Byalag och Bygdegårdsförening 
den 29 februari 2012 i Medborgarhuset, Smedstorp

2012-03-14

 

§ 1

Ordföranden Per-Åke Edstrand hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2

Till ordförande vid dagens förhandlingar valdes Per-Åke Edstrand och styrelsens val av Agneta Ohlsson som mötessekreterare anmäldes.

§ 3

Dagordningen godkändes.

§ 4

Till att justera dagens protokoll valdes Mathias Richter och Kristina Eriksson.

§ 5

Kallelse till årsmötet hade införts i Ystads Allehanda och på hemsidan i god tid före mötet. Mötet godkände därmed kallelsens utlysning.

§ 6

Mötet beslutade att röstlängd skall upprättas om behov föreligger.

§ 7

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året godkändes. Bilaga 1.
Föreningen har under året haft 165 medlemmar och Medborgarhuset har varit uthyrt 161 gånger.
Föreningen har varit delaktig i ett flertal aktiviteter såsom invigningen av Gårdlösa kultur- och vandringsled, Österlen lyser, byavandring, fiskedamm vid midsommarfirandet, byapub, kaffeförsäljning under Smedstorps marknad, julmarknad, Lucia och julgransplundring. Ett allmänt möte har anordnats där representanter från kommunen deltog.

§ 8

Kassören Ella Ingemansson redogjorde för kassaredovisningen. Bilaga 2.
Resultatrapporten visade att 2011 års resultat slutade på minus 66 236 kronor. Stora engångskostnader, såsom slipning av golv 65 000 kr, byte av elcentral 10 000 kr har bidragit till det negativa resultatet. Därför kommer inga större investeringar, som belastar ekonomin, att göras under 2012. 
Informerades om en eventuell installation av solceller på Medborgarhuset. Kostnaden är beräknad till 110 00 kronor och kommer att finansieras till 100 procent genom bidrag. Ansökan om miljöstöd har skickats in till Länsstyrelsen. Färs & Frosta Sparbank har lovat ett bidrag om 40 000 kronor för ändamålet.
Kassören redogjorde därefter för en budget för 2012, som pekar på ett positivt resultat.
Kassaredovisningen för 2011 fastställdes därefter.

§ 9

Revisionsberättelsen upprättad av Eva Edstrand och Inger Lundmark upplästes. Revisorerna föreslog mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 10

I enlighet med revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11

Till ordförande i styrelsen omvaldes Per-Åke Edstrand för ett år.

§ 12

Val av styrelseledamöter
Avgående ledamöter: Anders Anderberg, Ella Ingemansson, Ulla Nybjer, Lars Larsson och Agneta Ohlsson.
Kvarstående ledamöter: Kjell Bergkvist, Anna-Karin Edstrand och Kristin Skoog.
Avsägelser: Leif Andersson och Nina Richter

Till styrelseledamöter valdes
Omval på 2 år: Anders Andersberg, Ella Ingemansson, Ulla Nybjer, Lars Larsson och Agneta Ohlsson.
Fyllnadsval på 1 år: Jerry Arreström och Mikael Gustavsson.

Valberedningen tackade styrelsen för ett väl utfört arbete.

§ 13

Till revisorer omvaldes Inger Lundmark och Eva Edstrand på 1 år.
Till revisorssuppleant omvaldes Ingela Cervin på 1 år.

§ 14

Till ledamöter i valberedningen omvaldes Berit Danielsson (sammankallande), Jörgen Olsson och Margareta Baker.

§ 15

Mötet beslutade att årsavgiften för 2013 skall vara oförändrad 150 kr per medlem.

§ 16

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna föredrogs. Bilaga 3. 
Förslaget hade godkänts på extra föreningsstämma 2012-01-25. Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till stadgeändring.

§ 17

En inkommen motion från Berit Danielsson föreslog att bättre marknadsföra Medborgarhuset till föreningar och organisationer, eftersom ny utrustning – filmduk och projektor – har införskaffats. Lokalen är mycket lämplig för konferenser och möten. Därmed skulle bokningarna av lokalen kunna öka.
Uppdrogs åt styrelsen att utarbeta förslag.

§ 18

Övriga ärenden

• Byalaget har erhållit en hjärtstartare av Smedstorps församling. Den finns placerad i Medborgarhuset och information finns på en skylt vid ingången. Ulla Nybjer har gått en kurs om hur den skall användas. Uppdrogs åt styrelsen att försöka ordna en kurs så att fler kan få utbildning.

• Berit Danielsson och Eva Edstrand har skänkt en film och en pärm med foton, som handlar om fastigheter i Gårdlösa och historien om dessa.

• Anna-Karin Edstrand informerade om firandet av ”Gårdlösaledens dag” den 5 maj. Det blir guidning och tipstävling längs leden, servering av nässelsoppa och försäljning av korv. På kvällen ordnas en teckningsfest i Medborgarhuset. Information kommer att finnas på bl.a. hemsidan och anslagstavlor.

• Mats Josephson informerade om ett projekt avseende bredband med fiberoptik, som är tänkt att installeras i byarna utanför Tomelilla tätort. Bygderådet håller på att kartlägga var det gjorts förberedande nedgrävning av rör. Mats återkommer med mer information till byborna efterhand som projektet framskrider.

• Några bybor vill gå en kurs i Internet och efterlyser en plats att koppla upp sig till nätet. Uppdrogs åt styrelsen att undersöka om det kanske kan erbjudas uppkoppling i Medborgarhuset.

• Den avgående styrelseledamoten Nina Richter avtackades för den insats hon gjort som sekreterare i styrelsen. En blomsterbukett överlämnades.

§ 19

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.